Llinellau Gwahanol | Different Lines
Lauren Jones, Sioned Garrod, Stephen Green & Susan Cantril-Williams with CARN
Part of Llinellau Gwahanol | Different Lines Oriel CARN
Sat 14 Oct 10:00 - 15:00
Thu 19 Oct 10:00 - 15:00
Fri 20 Oct 10:00 - 15:00
Sat 21 Oct 10:00 - 15:00
Thu 26 Oct 10:00 - 15:00
Fri 27 Oct 10:00 - 15:00
Sat 28 Oct 10:00 - 15:00
Thu 02 Nov 10:00 - 15:00
Fri 03 Nov 10:00 - 15:00
Sat 04 Nov 10:00 - 15:00
Thu 09 Nov 10:00 - 15:00
Fri 10 Nov 10:00 - 15:00
Sat 11 Nov 10:00 - 15:00
Thu 16 Nov 10:00 - 15:00
Fri 17 Nov 10:00 - 15:00
Sat 18 Nov 10:00 - 15:00
Thu 23 Nov 10:00 - 15:00
Fri 24 Nov 10:00 - 15:00
Sat 25 Nov 10:00 - 15:00
Arddangosfa gwaith darlunio | Exhibition of drawing artwork Arddangosfa gwaith darlunio yn archwilio i defnydd a sut yn gwneud darlunio cyfoes, traddodiadol a pobeth rhwng y ddau arddull. 
Arddangosfa gan Lauren Jones, Sioned Garrod, Stephen Green & Susan Cantril-Williams.

A darn cydweithiol fydd yn gwahodd y cyhoedd a'r gynulleidfa i gymryd rhan a creu marc/iau i greu un darn mawr erbyn ddiwedd yr arddnagosfa.

Cadwch lygaid allan am digwyddiadau eraill fel rhan o'r sioe ac fel rhan o'r BIG DRAW.

//

Exhibition of drawing artwork exploring drawing as a form and how we create drawings, from traditional drawing to contemporary drawing and everything inbetween.
Exhibition by Lauren Jones, Sioned Garrod, Stephen Green & Susan Cantril-Williams.

And a collaborative piece that will invite the public and the audience to participate and create a mark/s to create one large piece by the end of the exhibition.

Keep an eye out for other events as part of the show and as part of the BIG DRAW.

   More info / book »   

This is a free event


Suitable for ages: All

Organised by CARN Caernarfon

Contact
Miss Menna Thomas
t: 07472531813
e: carn.post@gmail.comFamily Friendly Facilities: Yes
Accessibility:
Accessible entrance to the gallery and lift to the upstairs gallery but no disabled access toilets


Stephen Green


Oriel CARN
Oriel Pendeitsh
Castle Ditch
Caernarfon
LL55 1AY
07472531813

Visit the venue's website


Share this Big Draw event