Sgwrs | Talk: Beth yw Darlunio? | What is Drawing?
Lauren Jones, Sioned Garrod, Stephen Green & Susan Cantril-Williams with CARN
Part of Llinellau Gwahanol | Different Lines Oriel CARN
Thu 26 Oct 19:00
Arddangosfa gwaith darlunio | Exhibition of drawing artwork £3 y tocyn / per ticket

Sgwrs agored gyda artistiaid y sioe cyfredol, Llinellau Gwahanol am beth yw darlunio? A beth mae'n feddwl i ni.

Sesiwn sgwrsio agored i bawb.

Wrth edrych ar yr arfer presennol o ddarlunio a lluniadu, mae’r drafodaeth yn archwilio’r ffordd y caiff ei ddysgu heddiw, gan archwilio’r disgwrs ynghylch ymchwil darlunio a’r ffordd y mae darlunio yn gweithredu o fewn datblygiad myfyrwyr ac artistiaid ynghyd. Wrth edrych ar enghreifftiau cyfoes ac hanesyddol o sut yr oedd darlunio ac sut yn cael ei ymgorffori mewn ymarfer celf. O ddulliau traddodiadol i ddarlunio digidol, a'r pryderon cyfredol am effaith o dechnoleg AI ar artistiaid.

Mi fydd bwyd ar gael.
Rhan o raglen o ddigwyddiadau fel rhan o Y DARLUN MAWR.

//

An open conversation with the artists of the current show, Different Lines about what is drawing? And what it means to us.

An open talking session for all.

By looking at the current practice of drawing, the discussion explores the way it is taught today, examining the discourse around drawing research and the way drawing functions within the development of students and artists alike. Looking at current and historical examples of how drawing was and is incorporated in art practice. From traditional methods to digital drawing, and the current concerns about the impact of AI technology on artists.

Food will be available.
Part of the BIG DRAW Festival of events.

Am rhagor o wybodaeth | For further information: carn.post@gmail.comTickets: £3 (di-aelod / non-member) / £2 (aelodau / member) concessions available

Suitable for ages: All

Organised by CARN Caernarfon

Contact
Miss Menna Thomas
t: 07472531813
e: carn.post@gmail.comFamily Friendly Facilities: Yes
Accessibility:
Accessible entrance to the gallery and lift to the upstairs gallery but no disabled access toilets


Susan Cantrill-Williams


Oriel CARN
Oriel Pendeitsh
Castle Ditch
Caernarfon
LL55 1AY
07472531813

Visit the venue's website


Share this Big Draw event