Gemau Tir // Land Games
Seren Stacey with Oriel Myrddin Gallery
Part of Land Acts Oriel Myrddin Gallery
Sat 12 Oct 2 - 5pm
Create a collaborative drawn landscape exploring ownership, resources, boundaries, co-operation, scarcity, common land and more. Join us for Land Games our Big Draw event with artist Seren Stacey. Explore how creativity can promote our understanding of ownership, resources, boundaries, co-operation, scarcity, common land and more. And how the relationship and tensions between those things effects our health and wellbeing. Create a collaborative drawn landscape through sharing and swapping, joining forces or remaining independent. // Ymunwch â ni ar gyfer Gemau Tir, ein digwyddiad Darlun Mawr gyda'r artist Seren Stacey.  Edrychwch ar sut y gall creadigrwydd hyrwyddo ein dealltwriaeth o berchenogaeth, adnoddau, ffiniau, cydweithrediad, prinder, tir cyffredin a mwy.  A sut y mae'r berthynas a'r tensiynau rhwng y pethau hynny yn effeithio ar ein hiechyd a'n llesiant.  Dewch i greu tirwedd a ddarluniwyd ar y cyd drwy rannu a chyfnewid, drwy gydweithio neu barhau'n annibynnol.
   More info / book »   

Tickets: £3

Suitable for ages: 6-11 12-16 16+

Organised by Oriel Myrddin Gallery

Contact
Ms Emily Laurens
t: 01267222775
e: emlaurens@carmarthenshire.gov.ukFamily Friendly Facilities:

Accessibility:
Toilets on ground floor

Seren Stacey


Oriel Myrddin Gallery
Church Lane
Carmarthen
SA311LH
01267222775

Visit the venue's website


Share this Big Draw event